Wir empfehlen:


Vaclav T

Aus DadAWeb
Wechseln zu: Navigation, Suche

PhDr. Václav Tomek, CSc. (1942)

Absolvoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vědeckým pracovníkem Filozofického ústavu AV ČR. Zabývá se myšlenkovým vývojem českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století. V poslední době uveřejnil publikace: Lide, otevři své oči! Črty o českém anarchismu (dvojjazyčné česko-německé vydání, Vídeň 1995), Český anarchismus 1890-1925 (Praha 1996), Anarchie jako idea naprosté volnosti. Manifest anarchistů českých z roku 1896 (Praha 1997). K vydání připravil výbor z deníku, korespondence, kritik, úvah, básnického a výtvarného díla Karla Hlaváčka Krví svého těla, dechem své duše (Praha 1998) a samostatně vydal sbírku Karla Hlaváčka Žalmy s autorovými kresbami (Praha 1998). Dále publikoval práce Ve jménu svobody (Praha 1999), Svoboda nebo autorita (Praha 2000), Český anarchismus a jeho publicistika 1880-1925 (Praha 2002), O českém anarchismu. Česká anarchistická periodika (Praha 2003).

[Deutsche Übersetzung der Vita und Übersicht über Tomeks deutsche Publikationen folgen in Kürze. JS]